Ahmet Bican Ercilasun,Prof.Dr.,Cengiz Dağcı’nın Veya Kırımlı’nın Dramı,Emel Dergisi,Sayı:168,Eylül-Ekim 1988,s.21-25