CENGİZ DAĞCI AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

Tez No Tez Adı / Yazar
19862 Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri / İbrahim Şahin
87455 Cengiz Dağcı'nın romanlarında esaret ve hürriyet / Hamit Çiftçi
128067 Cengiz Dağcı'nın romanlarında şahıs kadrosu / Sacit Ayhan
144784 Cengiz Dağcı'nın; Yurdunu Kaybeden Adam, Onlar da İnsandı, Korkunç Yıllar adlı romanlarında kip / Aybala Şengen
146424 Cengiz Dağcı'nın hikayeleri (inceleme-metinler) / Sibel Durak Soykıray
 
  
 TEZLER:
 Ramazan Kalaycı,Ahmet Ülgün,Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Batı Kaynaklı Kelime   Kullanım Özellikleri,Ordu Üni.,Bitirme Tezi,Danış:Yard. Doç.Dr. Salim Küçük-2003-2004
 
 
 İsmail Dinçer,Cengiz Dağcı’nın Onlar Da İnsandı Adlı Romanının İncelenmesi,Balıkesir  Üni.,TDE Bitirme Tazi,1998,85 s.
 
 Sacit Ayhan,Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Şahıs Kadrosu,Uludağ Üni.,Tez. Danış:Doç.Dr. Alev Sınar Uğurlu,2003.
 
 Sibel Durak Sokıray,Cengiz Dağcı’nın Hikayeleri (İnceleme-Metinler),Ege Üni.,Türk   Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,Tez. Danış. Prof.Dr. Metin Ekici,2004.
 
 İbrahim Şahin,Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri,Gazi Üni,Tez.Danış:Prof.Dr. Bilge Ercilasun,Doktora Tezi,1992.
 
 Hamit Çiftçi,Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Esaret ve Hürriyet,Harran Üni.,Yeni Türk Edb. Yüksek Lisans Tezi,Tez Danış. Yard.Doç.Dr. Muhsin Kalkışım,(YÖK DOKUMANTASYON MERKEZİNDE DANIŞMAN YARD.DOÇ.DR. MUAMMER GÜRBÜZ GÖRÜNÜYOR)
 
 
 
Bitirme Tezleri
Yeni Türk Edebiyatı Bitirme Tezleri
Muğla Üniversitesi

 Önder ÇAKMAK, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)

 

 Serkan AKPINAR, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)

 

 Gökhan BAHARGÜLÜ, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)

 

 Mutlu YULA, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)

 

 Mustafa YALÇINKAYA, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Cengiz Dağcı'nın Anneme Mektuplar ve O Topraklar Bizimdi Romanlarının İncelenmesi, (Muğla-2006)

 

 

 PROF .DR. ALEV SINAR UĞURLU

 

YARD. DOÇ DR. VEDAT KURUKAFA

 

YARD. DOÇ DR. SALİM ÇONOĞLU

 

YURT DIŞI TEZLER: