CENGİZ DAĞCI ANKET 2 GRAFİKLER


E-POSTA VE İLETİŞİM BİLGİLERİ PAYLAŞMA ORANI

1- Sizce, Cengiz Dağcı sadece Türk(iye) edebiyatın temsilcisi midir ?


2- Dağcı’nın, Türk dünyasının ve edebiyatının bir temsilcisi olduğunu düşünmek yanlış mıdır ?

3- Cengiz Dağcı’yı, Kırımlı, Kırım’ı Türkiye Türkçesiyle Türkiye’ye anlatmış, İngiliz vatandaşı ve İngiltere’yi Türkiye Türkçesiyle anlatmış, Polonya’da yaşamış ve Polonya’yı Türkiye Türkçesiyle yazmış bir yazar olarak, bir anlamda dünya yazarı olarak algılamak mümkün müdür ?

4- Cengiz Dağcı, kimi kendiliğinden oluşmuş, kimi oluşturulmuş misyon ve vizyonlarla tanınmıştır. Yazarı, sadece “Yazar” olarak ele almak yanlış mı olur ? Yazarı, kişiden kişiye değişen sınıflandırmalara sokmak, genel kabul gören bir yazar olma vizyonunu sınırlıyor olabilir mi ?

5- Daha dar kapsamlı sınıflamalar yerine, Cengiz Dağcı’nın bir dünya yazarı olarak algılanmasının veya algılatılmasının, onun misyonunu ve vizyonunu daha iyi değerlendirmek anlamına gelebileceğini düşünüyor musunuz ?

6- Sizce, Cengiz Dağcı, Türkiye’de, hakkında yazılan kitaplar, tezler, akademik makaleler vs. yapılan diğer çalışmalar ve belgeseller hazırlanmış biri olarak, ihmal edilmiş bir yazar mıdır ?

7- Yazarın eserlerinin dönemlere ayrılarak değerlendirilmesine katılıyor musunuz ?

8- Yazarı, birkaç düşüncesi ve sözü ile değerlendirmek, yazarın anlaşılmasını zorlaştırmakta mıdır ?

9- Yazarın, eserleriyle mi, başkaları tarafından anlatılanların etkisinde kalınarak oluşturulan bir çerçevede mi anlaşıldığını düşünüyorsunuz ?

10- Özellikle yazarın bazı eserleri ön plana çıkarılarak, diğer pek çok eserinin ihmal edilmesi, yazarı bütün yönleriyle anlamamızı güçleştiren bir olgu mudur ?

11- Cengiz Dağcı’nın Kırım’da çok iyi tanınan bir yazar olduğunu düşünüyor musunuz ?

12- Cengiz Dağcı, (Edebi akım olarak) Romantizmin etkisinde bir yazar mıdır ?