CENGİZ DAĞCI BİBLİYOGRAFYASI 2009 1 ESERLERİ DENEME SÜRÜMÜ DR. MUSTAFA ÇETİN

 

CENGİZ DAĞCI BİBLİYOGRAFYASI 1 ESERLERİ

 

DR. MUSTAFA ÇETİN

*BU ÇALIŞMA BİR DENEME SÜRÜMÜDÜR. EKSİK VE HATALARIN DÜZELTİLEBİLMESİ İÇİN YAYINLANMIŞTIR. EKSİK VE HATALARIN DÜZELTİLMESİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN: turkish@ttmail.com

 

YAYINLANAN ESERLER:
KİTAPLAR:

KORKUNÇ YILLAR,(Sadık Turan’ın Hatıraları I),Varlık Yay.,ist.,1956.

2. Baskı,Varlık Yay.,İst., 1959.

3. Baskı,Varlık Yay.,İst., 1970.

4. Baskı,Varlık Yay.,İst., 1975.

5. Baskı, Ötüken Yay.,İst., 1989.

(?). ...... Baskı,Ötüken Yay.,İst.,1995.


YURDUNU KAYBEDEN ADAM,Varlık Yay.,İst., 1957.

2.Baskı,Varlık Yay.,İst., 1966.

3.Baskı,Varlık Yay.,İst.,1972.

(?) .... Baskı,Ötüken Yay.,İst.,1991.


ONLAR DA İNSANDI,Varlık Yay.,İst.,1958.

2.Baskı,Varlık Yay.,İst.,1969.

3.Baskı,Varlık Yay.,İst.,1974.

(?): ..... Baskı,Ötüken Yay.,İst.,1994.


ÖLÜM VE KORKU GÜNLERİ,Varlık Yay.,İst.,1962.

2.Baskı,Varlık Yay.,İst.,1974.

(?). ...... Baskı,Ötüken Yay.,İst.,1995.


O TOPRAKLAR BİZİMDİ,Varlık Yay.,İst.,1966.

O TOPRAKLAR BİZİMDİ,Kağan Kitabevi,İst.,1966.

3.Baskı,Varlık Yay.,İst.,1972.

(?). ....... Baskı,Ötüken Yay.,İst.,1994.


DÖNÜŞ,Varlık Yay.,İst.,1968.

2. Baskı,Varlık Yay.,İst.,1975.

(?). ....... Baskı,Ötüken Yay.,İst.,2000.


GENÇ TEMUÇİN,Ötüken Yay.,İst.,1969.

(?). ........ Baskı,Ötüken Yay.,İst.,2005.


BADEM DALINA ASILI BEBEKLER,Varlık Yay.,İst.,1970.

(?). ........ Baskı,Ötüken Yay.,İst.,1995.


ÜŞÜYEN SOKAK,Varlık Yay.,İst.,1972.

(?). ...... Baskı,Ötüken Yay.,İst.,1997.


ANNEME MEKTUPLAR,Ötüken Yay.,İst.,1988.

2.Baskı,Ötüken Yay.,İst.,1992.


BENİM GİBİ BİRİ,Ötüken Yay.,İst.,1988.

(?). ........ Baskı,Ötüken Yay.,İst.,2005.


YANSILAR,Ötüken Yay.,İst.,1988.
Bu eserde Cengiz Dağcı’nın pek varlığı bilinmeyen şiir,hikaye,konuşma vs. gibi çalışmalarından söz ettiğini görüyoruz.Bu çalışmaların bibliyografyası tam olarak bilinemediğinden kitaptaki sayfa numaralarını vermekle yetiniyoruz:

S.30-Söyleyin Duvarlar,Dağlar,Sevdiğim Yatla,Sis gibi şiirleri 1939’da Kırım Tatar Yazarlar Birliği’nin yayın organı Edebiyat Mecmuası’nda yayınlanmış.
S.114-Kartanay ve Ekçisi adlı şiir.
S.115-Yangın adlı romanından söz ediliyor.
S.128- Geldik adlı şiir.
S. 148 Radyo konuşmaları.
S.248 İlk şiirinin Kış adını taşıdığından,ilkokul kitaplarında yayınlanan Gül ve Bülbül manzumelerinden söz ediliyor.


YOLDAŞLAR,Ötüken Yay.,İst.,1992


YANSILAR 2,Ötüken Yay.,İst.,1994.


BEN VE İÇİMDEKİ BEN 5 (YANSILAR’DAN KALANLAR),Ötüken Yay.,İst.,1994.


BİZ BERABER GEÇTİK BU YOLU,Ötüken Yay.,İst.,1996.


HATIRALARDA CENGİZ DAĞCI,Ötüken Yay.,İst.,1998.


BAY MARKUS’UN KÖPEĞİ,Ötüken Yay.,İst.,1998.


BAY JOHN MARPLE’IN SON YOLCULUĞU,Ötüken Yay.,İst.,1998.


OY,MARKUS,OY !,Ötüken Yay.,İst.,2000.


REGINA,Ötüken Yay.,İst.,2000.

CENGİZ DAĞCI,HATIRALARDA CENGİZ DAĞCI,ÇEV:YUNUS KANDIM,
SİMFEROPOL,2000


RÜYALARDA:ANA VE KÜÇÜK ALİMCAN,Ötüken Yay.,İst.,2001.


İHTİYAR SAVAŞÇI,Ötüken Yay.,İst.,2005.TEZLER:

1970
Fikri Ertekin, Cengiz Dağcı:Hayatı,Sanatı,Eserleri-Yayınlanmamış Lisans Tezi-Atatürk Üni. Edebiyat Fak.,TDE,No:631,1970.

1972
Fatma Arıkan, Cengiz Dağcı: Romanları-Yayınlanmamış Lisans Tezi-Ankara Üniversitesi,DTCF-TDE,Ankara,1972

1976
İsa Kocakaplan,Cengiz Dağcı’nın Dört Romanının İncelenmesi(O Topraklar Bizimdi,Yurdunu Kaybeden Adam,Onlar Da İnsandı,Korkunç Yıllar),İstanbul Üniversitesi TDE,1976.


1992
İbrahim Şahin,Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri,Gazi Üni,Tez.Danış:Prof.Dr. Bilge Ercilasun,Doktora Tezi,1992.

1998
İsmail Dinçer,Cengiz Dağcı’nın Onlar Da İnsandı Adlı Romanının İncelenmesi,Balıkesir Üni.,TDE Bitirme Tazi,1998,85 s.

1999
Hamit Çiftçi,Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Esaret ve Hürriyet,Harran Üni.,Yeni Türk Edb. Yüksek Lisans Tezi,Tez Danış. Yard.Doç.Dr. Muhsin Kalkışım,1999,(YÖK DOKUMANTASYON MERKEZİNDE DANIŞMAN YARD.DOÇ.DR. MUAMMER GÜRBÜZ GÖRÜNÜYOR)

2003
Ramazan Kalaycı,Ahmet Ülgün,Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Batı Kaynaklı Kelime Kullanım Özellikleri,Ordu Üni.,Bitirme Tezi,Danış:Yard. Doç.Dr. Salim Küçük-2003-2004

Sacit Ayhan,Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Şahıs Kadrosu,Uludağ Üni.,Tez. Danış:Doç.Dr. Alev Sınar Uğurlu,2003.

2004
Sibel Durak Sokıray,Cengiz Dağcı’nın Hikayeleri (İnceleme-Metinler),Ege Üni.,Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,Tez. Danış. Prof.Dr. Metin Ekici,2004.

2005
Muğla Üniversitesi-Yeni Türk Edebiyatı Bitirme Tezleri

1. Önder ÇAKMAK, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)

2. Serkan AKPINAR, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)


3. Gökhan BAHARGÜLÜ, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)

4. Mutlu YULA, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)

2006
5. Mustafa YALÇINKAYA, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Cengiz Dağcı'nın Anneme Mektuplar ve O Topraklar Bizimdi Romanlarının İncelenmesi, (Muğla-2006)YÖK DOKUMANTASYON MERKEZİ CENGİZ DAĞCI KONULU TEZLER:

19862 Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri / İbrahim Şahin.

87455 Cengiz Dağcı'nın romanlarında esaret ve hürriyet / Hamit Çiftçi.

128067 Cengiz Dağcı'nın romanlarında şahıs kadrosu / Sacit Ayhan.

144784 Cengiz Dağcı'nın; Yurdunu Kaybeden Adam, Onlar da İnsandı, Korkunç Yıllar adlı romanlarında kip / Aybala Şengen.

146424 Cengiz Dağcı'nın hikayeleri (inceleme-metinler) / Sibel Durak Soykıray.
VARLIK YILLIKLARINDA YAYINLANAN ESERLERİ:


SORUŞTURMA-Cengiz Dağcı’nın 1959-1960 yılı hakkında değerlendirmeleri,Varlık Yıllığı 1960,Varlık Yay.,İst.,s.39-40.

Ölümün Yanı Başında (Hikaye)-Varlık Yıllığı,1960,s.232-241.

SORUŞTURMA-Cengiz Dağcı’nın 1960-1961 yılı hakkında değerlendirmeleri,Varlık Yıllığı 1961,Varlık Yay.,İst.,s.132-133.

Cenaze (Hikaye),Varlık Yıllığı 1961,Varlık Yay.,İst.,s.366-374.

Yamaçta Üç Ölü (Hikaye),Varlık Yıllığı 1962,s.445-456.

Karanlık Yollarda (Hikaye),Varlık Yıllığı 1963,s.359-361.

Yollarda (Hikaye), Varlık Yıllığı 1964,s.3999-404.

Mezarların Gölgesinde (Hikaye),Varlık Yıllığı 1965,s.409-418.

Teyzemin Evi (Hikaye),Varlık Yıllığı 1966,s.472-477.

Sevi (Hikaye),Varlık Yıllığı 1967,521-532.

Musluk (Hikaye),Varlık Yıllığı 1968,s.537-546.

Mola (Hikaye),Varlık Yıllığı 1971,s.553-570 (Hikayenin altında “Bir romandan parça” şeklinde bir not yer alıyor.


DERGİLERDE YAYINLANAN ESERLERİ:

Yaş Türkler (Şiir),Kırım Türk Gönüllülerinin Haftalık Gazetesi,Sayı:2,13-12-1944,Berlin (Cingiz mahlasıyla yazılan bu şiir 12-02-1943’te Varşova’da kaleme alınmış.).

Yıldız (Şiir),Kırım Mecmuası(Ankara),Sayı:3,Mart 1957,s.83 (Bu şiir 1944’te Berlin’de kaleme alınmış.).

Veriniz Atamın Kılıcını Bana (Şiir),Kırım Mecmuası (Ankara),Sayı:4,Nisan 1957,s.120 (Ukrayna 1941).Bakınız ayrıca Veriniz Atamın Kılıcını Bana,Bizim Ocak Dergisi,Sayı:7-8,Ağustos 1984,s.40.

Kırım Beni Anar Mısın ? (Şiir),Kırım Mecmuası (Ankara),Sayı:7,Temmuz 1957,s.19, (Londra 1946).

Sanatçılarla Konuşmalar “Cengiz Dağcı Anlatıyor”,Varlık Dergisi,Sayı:445,01.01.1957,s.8-9.

Dönüş (Küçük hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:536,15.10.1960,s.12 (Yazarın Dönüş adlı romanından bir bölüm).

Veli’nin Derdi (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:544,15.02.1961,s.14-15.

Günahkar Duası (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:559,01.10.1961,s.14.

Arkadaş Gölge (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:564,15.12.1961,s.15.

Bozkırda Işıltı (Küçük hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:577,01.07.1962,s.13.

Tedirgin Gece (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:582,15.08.1962,s.16-17.

Ölü Serçeler (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:599,01.06.1963,s.17.

Rahatsız Çocuk 1 (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:603,01.08.1963,s.14-15.

Rahatsız Çocuk 2 (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:604,15.08.1963,s.16-17.

Yeni Ev (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:618,15.03.1964,s.14-15.

Rahatsız Çocuk 3 (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:634,15.12.1964,s.16-17.

Dolaplı İhtiyar (Hikaye);Varlık Dergisi,Sayı:636,15.12.1964,s.16-17.

Cenaze,Kurbağa Ve Macmorton (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:754,Temmuz 1970,s.15-17.

Küp (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:765,Haziran 1971,s.18,19 ve 34.

Londra Mektubu 1,Varlık Dergisi,Sayı:792,Eylül 1973,s.12-13 (Mektup Londra’da Temmuz 1973’te yazılmış.).

Londra Mektubu 3 (2. mektup yayınlanmamış), Varlık Dergisi,Sayı:795,Aralık !973,s.6 ve 24 (Mektubun altında “1973 yaz ayları” şeklinde bir not var.).

Londra Mektubu 4,Varlık Dergisi,Sayı:796,Ocak 1974,s.8-9 (1973 yaz ayları notu var.):

Londra’da Yaz Günleri,Varlık Dergisi,Sayı:799,Nisan !974,s.10.

Londra’da Yaz Sonu,Varlık Dergisi,Sayı:801,Haziran 1974,s.24.

Sen Haluk Musun ? (Hikaye 1),Varlık Dergisi,Sayı:805,Ekim 1974,s.14-16.

Güzel Doğumu (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:806,Kasım 1974,s.17-18.

Yıkılmış Dünya (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:811,Nisan 1975,s.12-13.

Kara Günlerden (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:816,Eylül 1975,s.16-17.

Londra Mektubu,Varlık Dergisi,Sayı:818,Kasım 1975,s.21.

Londra Mektubu-Yeni Bir Gün,Varlık Dergisi,Sayı:819,s.Aralık 1975,s.20-21.

Londra’dan Sevgilerle (Dağcı’nın Yaşar Nabi’ye Mektubu),Varlık Dergisi,Sayı:837,Haziran 1977,s.14 ve 25-26.

Londra mektubu (Kendi Kendine Konuşan Adam),Varlık Dergisi,Sayı:844,Ocak 1978,s.10-11.

Londra Mektubu (Çöpçü Harry),Varlık Dergisi,Sayı:848,Mayıs 1978,s.18-19.

Koş Haluk Koş (Hikaye 2),Varlık Dergisi,Sayı:849,Haziran 1978,s.18-20.

Koş Haluk Koş (Hikaye 3),Varlık Dergisi,Sayı:850,Temmuz 1978,s.8.

Londra Mektubu-Haluksuz (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:851,Ağustos 1978,s.10.

Londra Mektubu-Mutlu Cenaze (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:852,Eylül 1978,s.9.

Haluk’la Yaşamak (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:858,Mart 1979,s.12-13.

Bir Kış Akşamı (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:860,Mayıs 1979,s.12-13.

Londra Mektubu-Kafkasyalı Ali Sahanoviç (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:863,Ağustos 1979,s.6.

Söğüt Ağacının Gölgesinde (Bahar Öyküleri),Varlık Dergisi,Sayı:864,Eylül 1979,s.9-10.

Bir Serçe Öyküsü Daha (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:870,Mart 1980,s.17-18.

Özgürlüğümün Denizinde (Hikaye),Varlık Dergisi,Sayı:872,Mayıs 1980,s.18-19.

Haluk’un Defterinden 1- Yaşam Dediğin Bulmaca Gibi Bir şey,Varlık Dergisi,Sayı:874, Temmuz 1980,s.19-21.

Haluk’un Defterinden 2- Suların Yüzünde Mut Çelenkleri,Varlık Dergisi,Sayı:875,Ağustos 1980,s.17-19.

Haluk’un Defterinden 3- Soluklarımızla Kesip Paylaştık Ekmeğimizi,Varlık Dergisi,Sayı:876, Eylül 1980,s.16-19.

Haluk’un Defterinden 4- Beşik İçindeki Gölge,Varlık Dergisi,Sayı:877,Ekim 1980,s.17-18.DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN ESERLERİ:

Ben ve İçimdeki Ben,Emel Dergisi,Temmuz-Ağustos 1994,Sayı:203,s.3-10.(Yansılardan Kalanlar adlı eserinden bir parça şeklinde bir not var).

Gurzuf ve Kızıltaş,Emel Dergisi,Ocak-Şubat 1997,Sayı:218,s.6-11.

Hatıralarda Cengiz Dağcı I,Türk Edebiyatı,Şubat 1997,Sayı:280,s.18.

Hatıralarda Cengiz Dağcı II,Türk Edebiyatı,Mart 1997,Sayı:281s.30.

Hatıralarda Cengiz Dağcı III,Türk Edebiyatı,Nisan 1997,Sayı:282,s ............?????????????

Hatıralarda Cengiz Dağcı IV,Türk Edebiyatı,Mayıs 1997,Sayı:283,s.39.

Hatıralarda Cengiz Dağcı V,Türk Edebiyatı,Haziran 1997,Sayı:284,s.24.

Hatıralarda Cengiz Dağcı VI,Türk Edebiyatı,Temmuz 1997,Sayı:285,s.12.

Hatıralarda Cengiz Dağcı VII,Türk Edebiyatı,Ağustos 1997,Sayı:286,s.26.

Hatıralarda Cengiz Dağcı VIII,Türk Edebiyatı,Eylül 1997,Sayı:287,s.8.HAKKINDA YAZILAN KİTAPLAR:

İsa Kocakaplan,Cengiz Dağcı’nın Dört Romanı,MEB Yay.,İst.,1992.

İbrahim Şahin,Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri,Kültür Bakanlığı Yay.,Ankara,1996.

İsa Kocakaplan,Kırım’dan Londra’ya Cengiz Dağcı,Damla Yay.,İst.,1998.

Abdulvahap Kara,Gamalı Haç İle Kızıl Yıldız Arasındaki Yazar Cengiz Dağcı,Ufukötesi yay.,2006.

...............................................


CENGİZ DAĞCI İLE KONUŞMALAR:

Sanatçılarla Konuşmalar,Cengiz Dağcı ile röportaj,Konuşan:Osman Türkay,Varlık Dergisi,
Sayı:575,01.06.1962,s.8.(Kıbrıslı şair Osman Türkay 1927 yılında doğdu.Şiir kitapları, 7 Telli,Uyurgezer,Bethoven’de Aydınlığa Uyanmak,Evrenin Düşünde Gezgin,Kıyamet Günü Gözlemcileri v.s. Şairin C. Dağcı ile röportaj,yazı ve değerlendirmeleri de var.Osman Türkay ayrıca Cengiz Dağcı’nın Onlar Da İnsandı adlı eserinden sekiz sayfayı İngiltere’de yayınlanan INDEX adlı dergi için tercüme etmiştir.Bkz. www.cengizdagci.org sitesinde şairle ilgili bölüm.)

Londra’da Kimsesiz Bir Türk Yazarı Cengiz Dağcı,Osman Türkay’ın röportajı,Varlık Dergisi, Sayı:756,Eylül 1970,s.10-12.

Cengiz Dağcı Söylüyor,Yaşar Nabi’nin mektupla yaptığı röportaj,Varlık Dergisi,Sayı:773,
Şubat 1972,s.6-7.

Cengiz Dağcı’yla Mülakat,Övül Tezişler,Tercüman Gazetesi,19.08.1987.

Cengiz Dağcı Anlatıyor I,”Ben Ne Sadık Turan’ım,Ne Saf.Ben Cengiz Dağcı’yım.”-Kahramanlarımı Kendi Ruhumdan Çıkardım,Beşir Ayvazoğlu(Mektup röportaj),Tercüman Gazetesi,31.08.1988.

Cengiz Dağcı Anlatıyor II, Anayurt Dediğin Dildir Aslında,Tercüman Gazetesi,01.09.1988.

Cengiz Dağcı Anlatıyor III, İngilizce Yazsaydım,İngiliz Romancısı Olurdum,Tercüman Gazetesi,02.09.1988.

Cengiz Dağcı,Asrın Yüz Karası:İnsanı Yurdundan Sürmek,Mustafa Köker’in Cengiz Dağcı ile görüşmesi,Türkiye Gazetesi,18.08.1991.