CENGİZ DAĞCI BİBLİYOGRAFYASI 2009 2 HAKKINDA YAZILANLAR DENEME SÜRÜMÜ DR. MUSTAFA ÇETİN

 

CENGİZ DAĞCI BİBLİYOGRAFYASI 2

 

HAKKINDA YAZILANLAR

 

DR. MUSTAFA ÇETİN

 

*BU BİR DENEME SÜRÜMÜDÜR. EKSİK VE HATALARIN DÜZELTİLEBİLMESİ İÇİN YAYINLANMAKTADIR. EKSİK VE HATALARI DÜZELTMEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN: turkish@ttmail.com

 

TARİHSİZ:

İsmet Alparslan,Türk İlleri Ünlü Roman Yazarlarından Kırımlı Mücahit:Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Ortaya Koyduğu Gerçekler,Azerbaycan Dergisi,sayı:232,s.33-37. (AV KARA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı,-Cengiz Dağcı e-kitap-PDF,Cengiz Dağcı,hayatı ve eserlerinden alıntılar,(Tarihsiz).

Muhammed Harb, “al-Riva’ éAynı yer. Cengiz Dağcı Va Ahlam al-Muslimin Fi Al-Kırım”,Al Arabi,sayı 263,s.48-52.(ABDULVAHAP KARA)

Z.S.Panova,Çağdaş Kırım Tatar Edebiyatı’nın Aynasında Cengiz Dağcı’nın Eserleri, Ruh Kültürünün Meseleleri Dergisi,Sayı:52,s.88-91.

Hikmet Altınkaynak,100 Temel Eser,Doğan Gazetecilik 2004,Milliyet Gazetesi’nin hediyesidir.(daha sonra belki müstakil baskı c dağcı maddesi ??????????????????DOĞRULANMAYI BEKLEYENLER:

İBRAHİM Şahin,Korkunç Yıllar,Türkistan Dergisi,Sayı:12,s.50-52.
A. Karakaya,Cengiz Dağcı’nın yeni Bir Romanı-Dönüş-Emel Dergisi,Sayı:47,s.31-37.
Cengiz Dağcı-Osman Türkay,Kırım Türklerinin Trajedisi,Emel Dergisi,Sayı:84,s.24-28.
Abide Doğan,Cengiz Dağcı’nın Son Romanı-Yoldaşlar-Emel Dergisi,Sayı:198,s.17-30.
Mustafa Köker,Türk Edebiyatı Dergisi,Ocak 1993.
Cengiz Dağcı-Övül Tezişler- Suçumuz Türk ve Müslüman Olmak(Kırımlı Ünlü Yazar Cengiz Dağcı ile Mülakat,Türkiye Gazetesi,19.08.1987 .
Nadir Devlet,Lenin Bayrağı Gazetesi’nini 12 Yılı ve Kırım Türk Kültürünün Bugünkü Durumu,Emel Dergisi,sayı: .........,mart nisan 1983.
Büyük Türk Klasikleri,Ötüken-Söğüt,ist.,1986,cilt 4,s.133.
Yılmaz Öztuna,Büyük Türkiye Tarihi,ötüken,ist,1978,s.6.
Meydan Larousse,meydan yay.,ist,1981, cilt .......,7-9.
İ.Engin,Cengiz Dağcı,Türk Dili dergisi,mart,1995.

1956

Yaşar Nabi Nayır,Korkunç Yıllar’ın yayınlanacağına dair tanıtma yazısı,Varlık Dergisi,
Sayı:443,01.12.1956,s.18.

1957

(Yazar belirsiz),Genç Romancımızın Yeni Bir Eseri,Kırım Mecmuası,Sayı:1,01.01.1957,s.29. (Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar adlı eserinin yayınlandığından söz ediliyor.Ayrıca yazarın “Elveda Vatan” (Yurdunu Kaybeden Adam kastedilmiş olabilir) adlı eserinin de yayınlanacağı söyleniyor.

Cengiz,Dağcı,Cengiz Dağcı Anlatıyor,Varlık Dregisi,Sayı:445,01.01.1957,s.8-9.

*Yurdakul Mehteroğlu,Kitaplar Dergiler Arasında,Korkunç Yıllar,Ulus Gazetesi,Sayı:12156,
02.01.1957.

*Yakup Kadri Karaosmanoğlu,Adı Bilinmeyen Bir Millet (Korkunç Yıllar hakkında ),Ulus Gazetesi,Sayı:12187,03.02.1957.

*Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Yurdakul Mehteroğlu’nun yazdıkları bu iki makale Cengiz Dağcı ve hayatı hakkında bugün bile devam eden yanılgılara sebep olmuştur.Dağcı’nın eserlerinde anlattığı her şeyin tamamiyle kendi başından geçtiği düşüncesi bu iki makaleye dayanmaktadır. Sonraki yıllarda yazar da bu konuya bizzat müdahale etmek gereğini hissetmiştir.Bu yazılara www.cengizdagci.org sitesinden ulaşılabilir.

Yıldırım Keskin,Kitaplar Arasında Bir Roman Üzerine-Korkunç Yıllar,Varlık Dergisi,
Sayı:456,s.15.06.1957,s.22.

Müstecip Ülküsal,Yeni Neşriyat,Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam,Dergi,Cilt:3,
Sayı:10,1957,s.98-102

1958

Müstecip Ülküsal,Cengiz Dağcı Üzerine,Varlık Dergisi,sayı:471,01.02.1958,s.21

1959

Müstecip Ülküsal,Yeni Neşriyat,Onlar Da İnsandı,Dergi,Cilt:3,Sayı:15,1959,s.98-104.

Okur Soruları (C. Dağcı hakkında sorular),Varlık Dergisi,Sayı:501,01.05.1959,s.23.

Sadık Yılmaz,Bir Roman Üzerine- Onlar Da İnsandı,Varlık Dergisi,Sayı:512,15.10.1959,s.22.

1960

Okur Soruları (C. Dağcı ile ilgili sorular),Varlık Dergisi,Sayı:524,15.04.1960,s.23.

1961

Okur Mektupları (Cengiz Dağcı ile ilgili sorular),Varlık Dergisi,Sayı:546,15.03.1961,s.19.

Cengiz Dağcı’nın Kısa Biyografisi,Varlık Yıllığı 1961,s.510.

1962

Zihni Haznedaroğlu,Onlar Da İnsandı,Varlık Dergisi,sayı:566,15.01.1962,s.9.

1963

Tahir Alangu,1962’de Roman ve Hikayemiz,Varlık Yıllığı 1963,(Cengiz Dağcı’nın Ölüm Ve Korku Günleri adlı eserinin tanıtım yazısı),s.44-45.

1964

Konur Ertop,Cumhuriyet Çağında Türk Romanı,Türk Dili,Sayı:154,01.07.1964,s.605.

Ali Püsküllüoğlu,Türk Romanları Kısa Kronolojisi,Türk Dili,Sayı:154,01.07.1964,s.660-661.

1965

M. Türker Acaroğlu,Edebi Eserler Sözlüğü81955-1965),Kendi yayını,Eserin “1955-1965 Yılları Arasında Radyo Ve Basında Tanıtılan Eserler “ alt başlığında Sayfa 94’te Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar,sayfa 108’de Onlar Da İnsandı,sayfa 145’te Yurdunu Kaybeden Adam adlı eserlerinden söz ediliyor.Sayfa 149’da yazar hakkında bilgi yer alıyor.

1967

Tahir Alangu,1966’da Roman Ve Hikayemiz,Varlık Yıllığı 1967,s.75-77(Cengiz Dağcı’nın O Topraklar Bizimdi adlı eserinin tanıtım yazısı yer alıyor.)

Muzaffer Uyguner,Kitaplar-Dönüş-Cengiz Dağcı,Varlık Dergisi,Sayı:729,15.10.1967,s.12.

1969

Yılmaz Şeref,Genç Temuçin-Cengiz Dağcı-,Devlet Dergisi,Sayı:9,02.06.1969,s.10 (Derginin 14,17,28. sayılarında kitabın ilanı var).

Galip Erdem,Mektuplar-Hesabını Vereceksin,Devlet Dergisi,Sayı:14,07.07.1969,s.5.

1970

Cengiz Dağcı,Cengiz Dağcı İle Bir Konuşma,Varlık Dergisi,Sayı:757,Ekim 1970,s.10-12.

1971

Rauf Mutluay,1971’de Roman ve Hikayemiz,Varlık Yıllığı 1972,s.51,s.56.(Cengiz Dağcı’nın Son Eseri Üşüyen Sokak adlı yazı var.

Ayın Olayları Köşesi-Biz Bize-Varlık Dergisi,Sayı:761,Şubat 1971,s.2.(C. Dağcı’nın Badem Dalına Asılı Bebekler adlı eserinden söz ediliyor).

Selahattin Batu,Badem Dalına Asılı Bebekler (Tenkid),Varlık Dergisi,sayı:762,Mart 1971,s.14.

Badem Dalına Asılı Bebekler Hakkında, Hisar Dergisi,Sayı:88,Nisan 1971,s.26-27.

1972

Cengiz Dağcı,Cengiz Dağcı Söylüyor,Varlık Dergisi,Sayı:773,Şubat 1972,s.6-7.

Cengiz Dağcı,Cengiz Dağcı İle Londra’da Bir Konuşma,Yeditepe Dergisi,Sayı:192,Nisan 1972,s.8,14.

Neriman Malkoç Öztürkmen,Londra’da Kaybolan Rus,Boğaziçi Yay.,İst.,1972,s.13-17.(N.M. Öztürkmen,Kuznetsov ile görüşmek için Londra’ya gittiğinde Cengiz Dağcı ile de görüşmüş.Öztürkmen’in Kuznetsov ile görüşmesinde Cengiz Dağcı tercümanlık yapmış.Eserin giriş bölümündeki yazıda Cengiz Dağcı ile ilgili oldukça geniş bir yazı yer alıyor.Bu eserdeki C. Dağcı ile ilgili kısımlardan bir kısmı için bkz. Mustafa Çetin,Yaşanmış Korkunç Yıllar,Bizim Ocak Dergisi,Temmuz-Ağustos 1984,Sayı:7-8,s.40.)

Behçet Necatigil,1972,Edebiyatımızda Hareketsiz Bir Yıl Oldu,Milliyet Sanat Dergisi,
Sayı:13, 29.12.1972,s.3-4.

1973

Muzaffer Uyguner,Üşüyen Sokak (Tenkid),Varlık Dergisi,Sayı:784,Ocak 1973,s.12.

Cengiz Dağcı,O Topraklar Bizimdi,Varlık Dergisi,Sayı:787,Nisan 1973,s.8.

D. Mehmet Doğan,Komunizm ve Toprak Meselesi,Hareket Dergisi,Cilt:8,Sayı:92, Ağustos 1973,s.24-38 ( Bu çalışmada C. Dağcı’nın Onlar Da İnsandı adlı eserinin kahramanlarından Bekir ‘in toprakla ilgili görüşlerine yer veriliyor.s.37.).

O Topraklar Bizimdi İngilizceye Çevriliyor,Milliyet Sanat Dergisi,Sayı:45,14.09.1973,s.15.

Ayın Olayları-Dışarıda Türk Edebiyatı,Varlık Dergisi,Sayı:793,Ekim 1973,s.2 ( O Topraklar Bizimdi adlı eserin Londra’da yayınlanacağından söz ediliyor.).

Rauf Mutluay,1972’de Roman ve Hikayemiz,Varlık Yıllığı 1973,s.56(Üşüyen Sokak hakkında kısa bilgi).

Rauf Mutluay,50 Yılın Türk Edebiyatı,İş Bankası Kültür Yay.,İst.,1973,s.609,612,618,622,
624,626,636,647 (C. Dağcı ve eserleri hakkında bilgiler).

Neriman Malkoç Öztürkmen,Londra’da Kaybolan Rus,Boğaziçi Yay.,İst.,1973,s.13,s.17.
*Kitapta Koznetsov ile görüşmek için Londra’ya giden yazar Cengiz Dağcı’nın tercümanlığında görüşmesini yapar.Eserde C. Dağcı ile ilgili kısımlar da vardır.Bk. Mustafa Çetin,Yaşanmış “Korkunç Yıllar” ,Bizim Ocak Dergisi,Sayı:7-8,Temmuz-Ağustos 1984,s.36-40. Bkz. www.cengizdagci.org

1974

Osman Türkay,Londra Mektubu:Cengiz Dağcı Dünyaya Tanıtılıyor, Varlık Dergisi,Sayı:800,Mayıs 1974,s.16.(İngiltere’de yayınlanan INDEX dergisinde Cengiz Dağcı’ya 30 sayfa ayrıldığından söz ediliyor.

Şükran Kurdakul,Genel Çizgileriyle Edebiyatımızda 1974,Milliyet Sanat Dergisi,Sayı:112,27.12.1974,s.3-5.

1975

Osman Türkay,O Yalnız Kıbrıs’ın İnsanlarını Yazdı (Özker Yaşın ve eserleri hakkında),Varlık Dergisi,Sayı:810,Mart 1975,s.21.(Çalışmada Cengiz Dağcı’dan söz ediliyor).

Rauf Mutluay,1974’te Roman Ve Hikayemiz, Varlık Yıllığı 1975,s.38.

1976

Yaşar Nabi Nayır,Edebiyatçılarımız Konuşuyor,Varlık Yay.,İst.,1976,s.161-168 (Cengiz Dağcı’nın Yaşar Nabi’nin sorularıan mektupla verdiği cevaplar-Mektubun 16 Aralık 1971’de yazıldığına dair bir not var.).

Rauf Mutluay,1975’te Roman Ve Hikayemiz,Varlık Yıllığı 1976,s.38.

1977

Ahmet Cemal (Haz.),Çağdaş Dünya Edebiyatı Ansiklopedisi(Milliyet Sanat Dergisi’nin ilavesi olarak fasiküller halinde yayınlanmıştır.),1977,s.142.

1978

Seyit Kemal Karaalioğlu,Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü,İnkılap ve Aka Yay.,2.baskı,İst.,
1978,s.154.

Ahmet Kabaklı,Türk Edebiyatı,Cilt 3,Türk Edebiyatı Yay.,4.Baskı,İst.,1978,s.733-738 (Yazar ve eserleri hakkında bilgi.Ayrıca O Topraklar Bizimdi adlı eserinden bir bölüm yer almaktadır.(1993 baskısında Cilt 5,s.893-1000.)

1979

İsa Kocakaplan, Cengiz Dağcı’nın Romanları,Hareket Dergisi,Sayı:168,Ağustos 1979,s.39-43.

1980

Behçet Necatigil,Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü,Varlık Yay.,10. Baskı,İst.,1980,s.110-111.

Türk Dili Ve Edebiyatı Ansiklopedisi,Dergah Yay.,Cilt:2,1980,s.181,

1982

Seyit Kemal Karaalioğlu,Resimli Türk Edebiyatçıları Sözlüğü,İnkılap ve Aka Yay.,2. Baskı,İst.,1982,s.155.

Talat S. Halman-Cengiz Dağcı-Contemporary Turkish Literature,Fairleigh Uni.Press.,
1982,ABD,S.266.

1983

N. Ziya Bakırcıoğlu,Başlangıcından Bugüne Türk Romanı,Ötüken Yay.,İst.,1983,s.195.

Ali Araslı,Dr.,Suffe Kültür Sanat Yıllığı 1983,1982’de Kardeş Edebiyatlar Ve Biz,Suffe Yay.,
İst.,1983,s.147.

(Tarihsiz) Şükran Kurdakul,Düşün ve Edebiyatımızda Şairler ve Yazarlar Sözlüğü,Bilpa Yay.,İst.,s.163.

1984

Olcay Önertoy,Prof.Dr.,Türk Roman ve Öyküsü,İş Bankası Yay.,Ank.,1984,s.162-163.

Yavuz Bülent Bakiler,Türkistan Mektupları,Türk Edebiyatı Dergisi,Sayı:125,Mart 1984,s.70-73.

T. Mehmet Çandır,Aytmatov Üzerine,Bizim Ocak Dergisi,Sayı:4,Nisan 1984,s.32 ( Cengiz Aytmatov ile birlikte Cengiz Dağcı’dan da söz ediliyor).

Servet Kabaklı,Sevinç Çokum İle “Hilal Görününce” Üzerine Bir Konuşma,Türk Edebiyatı Dergisi,Sayı:128,Haziran 1984,s.16-19.(S. Çokum ve S. Kabaklı’nın C. Dağcı ile ilgili düşünceleri).

Mustafa Çetin,Yaşanmış “Korkunç Yıllar”,Bizim Ocak Dergisi,Sayı:7-8,Temmuz-Ağustos 1984,s.36-40.
*Bu çalışmanın sonunda Neriman Malkoç Öztürkmen’in Cengiz Dağcı ile ilgili satırlarına yer verilmiştir. Neriman Malkoç Öztürkmen,Londra’da Kaybolan Rus,Boğaziçi Yay.,İst.,
1972,s.13-17.(N.M. Öztürkmen,Kuznetsov ile görüşmek için Londra’ya gittiğinde Cengiz Dağcı ile de görüşmüş.Öztürkmen’in Kuznetsov ile görüşmesinde Cengiz Dağcı tercümanlık yapmış.Eserin giriş bölümündeki yazıda Cengiz Dağcı ile ilgili oldukça geniş bir yazı yer alıyor.
**Bu çalışmanın sonunda Cengiz Dağcı’nın “Veriniz Atamın Kılıcını Bana” adlı şiiri yer almaktadır.

1985

A.Karakaya,Cengiz Dağcı’nın Yeni Bir Romanı,Emel Dergisi,Sayı:147,Mart-Nisan 1985.

Nihat Genç,Milliyetçiliğimiz,Doğuş Dergisi,Sayı:29,Mayıs 1985,s.57-64.

(Yazar belirsiz) Türk ve Batılı Yazarlar ve Şairler,Ank.,1985,s.53.

Mustafa Miyasoğlu,Türk Arap Kültür Münasebetleri-Dr. Muhammed Harb İle Mülakat,
Türkiye Gazetesi,27.07.1985,s.5.
*Mısır Aynu Şems Üniversitesi öğretim Üyesi (Prof.) Dr. Muhammed Harb’in Cengiz Dağcı ile ilgili El Arabi (Kuveyt) Dergisi’nde bir makalesi yayınlanmış.-Bu dergi 1985 yılında Ankara Kuveyt Büyükelçiliği’nde araştırıldı.Tarih bilinemediğinden araştırmamız sonuçsuz kaldı.M.Çetin.
*Bu konuyla ilgili bkz. Prof. Dr. Suat Yıldırım’la ilgili bibliyografya bu çalışmadaki 1988 yılı ile ilgili bölüm.
*Bu yazı için bkz. www.cengizdagci.org .
*Bkz. aynı sitede Korkunç Yıllar adlı eserin Muhammed Harb tarafından yapılan Arapça tercümesinin Cidde’de yayınlanan nüshasının kapak sayfası.
*Bu konuyla ilgili çok kapsamlı bir çalışma şu anda Sayın Zafer Karatay Bey tarafından sürdürülmektedir.

Mustafa Çetin,Cengiz Dağcı Hakkında Bir Bibliyografya Çalışması,Emel Dergisi, Sayı:150,
Eylül-Ekim 1985, ,s.12-21.
*Bu çalışma incelemekte olduğunuz bibliyografya çalışmasının ilk nüshasıdır.Pek çok eksik ve yanlışına rağmen pek çok bilinmeyen çalışmanın gün ışığına çıkmasına vesile olmuştur.Bu çalışmanın giriş kısmında yer alan yazarın hayatıyla ilgili bölüm aşağıda belirtilen çalışmada yer almamıştır.Bu,yazarın bu bölümde yanlışlıklar olduğu yönündeki açıklamasına bağlı olarak yapılmıştır.O yıllarda Cengiz Dağcı’nın sadece doğum tarihiyle ilgili elimizde üç ayrı tarih vardı. Cengiz Dağcı’nın Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait 1957 yılında yayınlanan çalışmasının izlerini taşıyordu.Bugün bile aynı izlere rastlamak mümkündür.Bkz. 1957 yılı bibliyografyaları.Bkz. ayrıca Y.K.Karaosmanoğlu ve Yurdakul Mehteroğlu’nun 1957 yılında Ulus Gazetesi’nde yayınlanan yazılarının metinleri www.cengizdagci.org .
*Bu çalışmanın ikinci basılışı 1988 yılında Türkistan Dergisi’nin 1989, 7.sayısında yayınlanmıştır.Bu çalışmada da pek çok eksik ve yanlışlığa rastlanmaktadır.Bkz. 1988 yılı bibliyografyaları.

Gürsel Aytaç,Prof., Dr.,Hial Görününce’nin Yazarı Sevinç Çokum “Türk İnsanı İkiliğe Ne Zaman Düşse Kaybetmiş”-Sevinç Çokum ile röportaj,Sanat Olayı Dergisi,Sayı:40,Eylül 1985, s.58-61 (Röportajda C. Dağcı ve Yurdunu Kaybeden Adam adlı eserinden söz ediliyor.).

(Hazırlayan belirsiz)Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi(Bulvar Gazetesi’nin hediyesi),İst,
1985,s.98.

1986

Ali Yurtgezen,Hilal Görününce –Sevinç Çokum’un eseri üzerine-Dolunay Dregisi,Sayı:2, Şubat 1986,s.13.

Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Müsecip Ülküsal’a Mektubu-Müstecip Ülküsal’ın Cevabı,Emel Dergisi,Sayı:152,Ocak-Şubat 1986.

1987

A. Korkmaz’la Türk Yurdu Üzerine,Yeni Düşünce Gazetesi,05.06.1987.

Şefik Kahramankaptan,Stalin’den Gorbaçov’a Kırım Türkleri-Kırım’ın Yetiştirdiği Şöhretler, Tercüman Gazetesi,10.07.1987,s.9.

Gorbaçov’un Başı Dertte-Kırım Türkleri Yeni Eylemlere Hazırlanıyor,Hürriyet Gazetesi,29.07.1987,s.10.

Cengiz Dağcı Hakkında,Tercüman Gazetesi,29.07.1987,s.4 .

İsa Kocakaplan,Cengiz Dağcı’nın Kırım Acısı,Tercüman Gazetesi,02.08.1987.

Cengiz,Dağcı, Yansılar’dan, Türk Yurdu,Sayı:9 (355),Ekim 1987,s.50-56.


1988

Suat Yıldırım,Prof.Dr.,Kırımlı Yazar Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar Adlı Romanı,Zaman Gazetesi,25.04.1988.

Ahmet Bican Ercilasun,Prof.Dr.,Cengiz Dağcı’nın Veya Kırımlı’nın Dramı,Emel Dergisi,
Sayı:168, Eylül-Ekim 1988,s.21-25.

Adnan Tekşen,Türkiye Yazarlar Birliği Kültür ve Sanat Yıllığı,TYB Yay.,Ank.,1989,s.328-329( Benim Gibi Biri,Anneme Mektuplar),s.213( “Dilimiz” adlı bölümde Dağcı’nın sözlerine yer verilmiş.s.615-616 (Dağcı roman dalında TYB ödülünü aldı).

Cengiz Dağcı’nın Yansılar Adlı Eseri Yayınlandı haberi,Emel Dergisi,Sayı:165,s.44-45.

Zafer Karatay,Yansılar, Cengiz Dağcı Ve Kırım,Emel Dergisi,Sayı:167,Temmuz-Ağustos 1988,s.9-11 .

Anneme Mektuplar ve Benim Gibi Biri Yayınlandı haberi,Emel Dergisi,Sayı:167,s.45.

Ahmet Bican Ercilasun,Cengiz Dağcı’nın Ve Kırımlı’nın Dramı,Emel Dergisi,Sayı:168,Eylül-Ekim 1988,s.21-25.

Neriman Malkoç Öztürkmen,O İnsanlar Bizimdi(İkinci Dünya Savaşı’nda Alman-Türkistan lejyon ordusu anlatılmaktadır.) -Tefrika-Zaman Gazetesi,09.12.1988-23.01.1989 arası.

1989

Mustafa Çetin,Kırım Ana’ya Mektuplar(C. Dağcı’nın Anneme Mektuplar adlı eseri üzerine),Türk Yurdu Dergisi,Cilt:9,Sayı:25,Şubat 1989,s.46-47.

Mustafa Çetin,Cengiz Dağcı Bibliyografyası,Türkistan Dergisi,Sayı:1989,s.50-54.
*Bu çalışma Emel Dergisi’nin 150. sayısında (1985) yayınlanan “Cengiz Dağcı Hakkında Bir Bibliyografya Çalışması” adlı çalışmanın biraz daha genişletilmiş,eksikleri kısmen giderilmiş olmakla birlikte devam eden bir nüshasıdır.Şu anda incelemekte olduğunuz çalışmaya da temel teşkil etmiştir.Pek çok tipografik hatası da olan bu çalışma kusurlarına,eksiklerine rağmen 20 yıl öncesinin şartlarında görevini yerine getirmiştir.

1990

Osman Türkay,Dış Türklere İlgisizlik Ve Cengiz Dağcı,Türkiye Gazetesi,25.11.1990.

Cengiz Dağcı üzerine Almanya’da yüksek lisans tezi,Emel Dergisi,Sayı:178,1990,s.45-46.

1991

Mustafa Köker,Cengiz Dağcı İle Bir Yaz Günü,Milli Kültür,Ekim 1991,s.89.

1992

Zühal Yüksel,Doç.Dr., Kırım Türk Edebiyatı,Türk Dünyası El Kitabı,Cilt 3 Edebiyat,TKAE Yay.,Ank.,1992,s.684-704.

İsa Kocakaplan, Cengiz dağcı’nın Kişiliği ve Eserleri Üzerine Notlar,Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı:308,1992,s.24-28.

1993

Zuhal Yüksel,Dr.,Yansılar,Emel Dergisi,Sayı:195,Mart-Nisan 1993,s.22-26.

İsa Kocakaplan’ın Cengiz Dağcı’nın Dört Romanı adlı eseri hakkında haber,Emel Dergisi,
Sayı:195,s.43.

Yansılar yayınlandı haberi,Emel Dergisi,Sayı:196,s.45.

1994


1995

İnci Enginün,Prof.Dr.,Türk Dili,Mart 1995,Sayı:519,s.231.

Fatih Arslan,Cengiz Dağcı’nın Onlar da İnsandı Romanı,Türk Dili,Aralık 1995,Sayı:528,s.1346.-1349.

1996

Cengiz Dağcı’nın bir şiiri,Kalgay Dergisi(BÜLTEN),Sayı:1,Mart 1996.
*Kalgay Dergisi’nin ilk sayısı üç sayı birlikte olarak(Eylül,Ekim,Kasım 1996) yayınlanmıştır.Burada sözü geçen bültendir.
**Bu bülten ile ilgili bkz. www.avrasyabir.org.tr Oğuz Çetinoğlu’nun 19.01.2009 tarihli yazısı.

1997

Lale Demirtürk,Yard.Doç,Dr.,"Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam Romanlarında Kırımlının Çıkmazı," ("The Crimean Dilemma in the novels of Cengiz Dağcı") Yedi İklim, Vol. 11, No. 82 (January 1997), pp. 37-42.

Yusuf Gedikli,Cengiz Dağcı’nın Ölüm Ve Korku Günleri Romanı Üzerine Bir İnceleme,Yeni Ufuk Gazetesi Kitap Eki,09.07.1997,Sayı:4,s.7.

Yusuf Gedikli,Dr.,Cengiz Dağcı ve O Topraklar Bizimdi,Emel Dergisi,Mart-Nisan 1997,Sayı:219,s.28-36.


1998

Gülay Güngül,Gurbette Hasreti Tüketmek (Cengiz Dağcı’dan Mektup),Türk Edebiyatı Dergisi,Ocak 1998,Sayı:291,s.15.

Türkiye Yazarlar Birliği-1997 Yılın Kültür Adamı Cengiz Dağcı-Türkiye Gazetesi,
04.01.1998.

Salim Çobanoğlu,Yansılardan Yansıyanlarla Cengiz Dağcı I,Türk Dili,Mart 1998,Sayı:555,
s.232.

Salim Çobanoğlu,Yansılardan Yansıyanlarla Cengiz Dağcı II,Türk Dili,Nisan 1998,Sayı:556,
s.343.

Kemal Çapraz,Sürgünden Vatana Kırım,Orkun Dergisi,Nisan 1998,Sayı:2,s.26.

Olcay Önertoy,Prof.,Dr.,Çağdaş Türk Edebiyatı,”50’li Yıllar”,Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yay:593,1998,s.121-124.

Sevinç Çokum,Yurdunu Yazan Adam(İsa Kocakaplan’ın “Kırım’dan Londra’ya Cengiz Dağcı” ve “Cengiz Dağcı’nın Dört Romanı “ adlı çalışmaları hakkında),Türkiye Gazetesi,18.12.1998

Cengiz Dağcı’nın Eşi Regina Dağcı Vefat Etti,Emel Dergisi,Sayı:224,1998,s.33.

1999

Mustafa Köker,Dağcı’nın Dünyası,Cengiz Dağcı ile Konuşma,Türkiye Gazetesi,22.01.1999.

Müstecip Ülküsal,Kırım Yolunda Bir Ömür-Hatıralar-Kırım Türkleri,Ankara,1999.

İsa Kocakaplan,Cengiz Dağcı’nın Kişiliği Ve Eserleri Üzerine,Türk Edebiyatı Dergisi,Sayı:308,Haziran 1999,s.24-28.

Salim Çonoğlu,Yard.Doç.Dr.,Cengiz Dağcı’nın Anneme Mektuplar’ı,Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi,Sayı:7,1999.

Kemal Çapraz,Kırım İçin Çarpan Yürekler-Avrupa’nın Türk Yüzü yazı dizisi -3,Türkiye Gazetesi,11.08.1999.

İsa Kocakaplan-Canlı Hafıza-Mehmet Nuri Yardım’ın İsa Kocakaplan ile konuşması,Türkiye Gazetesi,12.09.1999.

2001

Kemal Çapraz,Yurdunu Kaybeden Adam: Cengiz Dağcı I,Türkiye Gazetesi,05.03.2001.

Kemal Çapraz,Yurdunu Kaybeden Adam: Cengiz Dağcı II,Türkiye Gazetesi,06.03.2001.

Kemal Çapraz,Yurdunu Kaybeden Adam: Cengiz Dağcı III,Türkiye Gazetesi,07.03.2001.

Kemal Çapraz,Yurdunu Kaybeden Adam: Cengiz Dağcı IV,Türkiye Gazetesi,08.03.2001.

Kemal Çapraz,Yurdunu Kaybeden Adam: Cengiz Dağcı V,Türkiye Gazetesi,09.03.2001.

2003

Özcan Ömer,Prof.,Müh.,Kırım’ın Ebedi Savaşçısı,Mili Edebiyatımızın Bir Dev Adamı.Cengiz Dağcı,Karadeniz Dergisi (Romanya Müslüman Tatar Türkleri Aylık Yayın Organı),Sayı:4,Nisan 2003,s.4.

Mustafa Köker,Cengiz Dağcı’yı Ziyaret,Bahçesaray Dergisi,Sayı:23,Eylül-Ekim 2003.

Mustafa Arslan,Yard.Doç.Dr.,Cengiz Dağcını Kaleminden Kırım,Türk Edebiyatı Dergisi,
Sayı:362,Aralık 2993,s.30.

Alev Sınar Çılgın,Doç.,Dr.,Türk Roman ve Hikayesinde İkinci Dünya Savaşı,Dregah yay.,2003.

2004

Mustafa Köker,Kırım Türklerinin Destanını Yazdı,Aksiyon Dergisi,Sayı:482,01.03.2004.

Mehmet Nuri Yardım,Yazar Olacak Çocuklar,Selis Yay.,Nisan,2004.

Orhan Söylemez,Türkiye Türkçesinde Yayınlanmış Türk Dünyası Romanlarında Tarih,II. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi,Bişkek,04-06- 10(Ekim) 2004,Bişkek,2005,s.101-107.
(2004 Kongre tarihi-2005 kongre bildirilerinin baskı tarihi)

Ramazan Korkmaz,Prof.Dr.,(Editör),Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı(1839-2000),Grafiker Yay.,Ank.,2004,(Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Haz. Yard.,Doç.,Dr. Osman Gündüz,s.367-454.)(Çalışma çok sayıda akademisyenin katkılarıyla hazırlanmıştır.).

Metin Turan,Kültür Kimlik Ekseninde Türk Edebiyatı-“Hayat Hikayesi Bağlamında Cengiz Dağcı’nın Yapıtlarında Çocukluk”,Ürün Yay.,Ekli 2. Baskı,Ankara,2004,s.73-88.

Alemdar Yalçın,Prof.,Dr.,Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Çağdaş Türk Romanı(1946-2000),Akçağ Yay.,Ank.,2004.

Alev Sınar Çılgın,Bir Kırım Türkünün Kaleminden Kırım Diasporası,Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi,Sayı:8,2004,s.55-74.

2005

Seyran Suleyman,Cengiz Dağcı’nın Şiiriyetine Bir Nazar,Kalgay Dergisi,Sayı:35,Ocak-Şubat-Mart 2005,s.4-5.

Edebiyatçılar Kırımlı Yazar Cengiz Dağcı’yı Konuşuyor,Okudukça TRT 2,Saat:21:20. Yeni Şafak Gazetesi,27.05.2005 tarihli yayın haberi.
*Katılımcılar:Türk Edebiyatı Dergisi Yayın Yönetmeni İsa Kocakaplan, Kültür Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Çetin, Prof.Dr. İnci Enginün, Prof.Dr. İsmail Asanoğlu Kerim, Kırıkkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Şahin ve Ötüken Yayınevi Müdürü Erol Kılınç.

Mustafa Köker,Büyük Buluşma (Cengiz Dağcı ile Mustafa Cemiloğlu (Kırımoğlu)’nun Buluşması-Mustafa Köker’in fotoğrafları,Celal İçten’in Başyazısı,Mustafa Kırımoğlu’nun görüşmeyle ilgili açıklaması,C.D.’nın Yansılar adlı eserinden bir bölüm),Bahçesaray Dergisi,Sayı:34,Temmuz-Ağustos 2005,s.3,5-6.

İbrahim Tüzer,”Cengiz Dağcı’nın Hayatı Ve Eserleri” Üzerine,Bilge Dergisi,Sayı:46-47,Sonbahar-Kış,2005

Bakan Koç’tan Cengiz Dağcı’ya Davet “Sizi Türkiye’de Görmek İsteriz”,Yeni Şafak Gazetesi,22.11.2005.

Emre Kulcanay,”Gamalı Haç İle Kızıl Yıldız Arasında” adlı belgesel üzerine,Bahçesaray Dergisi,Sayı:36,Kasım-Aralık 2005,s.22-24. www.bahcesaray.org (Neşe Sarısoy Karatay’ın yönettiği belgeselde başta Kırım Türklerine yapılan zulüm ve sürgünler olmak üzere Rus coğrafyasında yaşanan zulüm ve sürgünler anlatılıyor.Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam adlı eserlerinden bölümler kullanıldı-TRT 2 23.01.2006 İlk bölüm).
*Belgeselin künyesi
**Neşe Sarısoy Karatay ile yapılan konuşma.
***Neşe Sarısoy Karatay’ın diğer çalışmaları.
****Belgeselin yankıları adlı bölümler yer alıyor.

2006

(Yazarsız) Gamalı Haç İle Kızıl Yıldız Arasındaki Yazar Cengiz Dağcı,Ufuk Ötesi Dergisi,Mart 2006

Orhan Söylemez,Prof.,Dr., Dr. Abdulvahap Kara’nın Cengiz Dağcı Üzerine Yazdığı Kitap Yayınlandı, www.orhansoylemez.com

Nail Aytar,Gamalı Haç İle Kızıl Yıldız Arasındaki Yazar Cengiz Dağcı (Doç.Dr. Abdulvahap Kara’nın kitabı üzerine değerlendirme),Fikirde Birlik,Sayı:3,Temmuz 2006. www.fikirdebirlik.org

Abdulvahap Kara,Doç.Dr.,Gamalaı Haç İle Kızıl Yıldız Arasındaki Yazar Cengiz Dağcı(Eserin kapak ve bibliyografya bölümü PDF) www.cengizdagci.org

2007

Mustafa Köker,Kardeş Kalemler Dergisi,Sayı:4,Nisan 2007,s.28-37.
*Cengiz Dağcı ve eşi Regina Hanım’ın fotoğrafları,yazarın hayatından kesitler,görüşleri,
Mustafa Köker’in yorumları, Dağcı’nın eserleriyle ilgili tanıtımlar yer almaktadır.

Şükrü Bilgili,Diaspora’daki Köylerimizden:Kalecikkaya Köyü,Fikirde Birlik Dergisi(İnternet),Sayı:14,Haziran 2007. www.fikirdebirlik.org

Mehmet Demirci,Prof .Dr.,İki Cengiz:Dağcı ve Aytmatov,Diyanet Dergisi,Sayı:199,Temmuz 2007,s.54-57.

Mehmet Demirci,Prof.Dr.,İki cengiz:Dağcı ve Aytmatov,Diyanet Aylık Dergi,Sayı:199,
Temmuz 2007,s.54-57.

Sema Çetin Baycanlar,Türk Edebiyatında 1951-1961 Yıllarında Edebi Eleştiri,Çukurova Üni., TDE,Doktora tezi,2007,s.115.

Şükrü Bilgili,Korkunç Yıllar I,Fikirde Birlik Dergisi(İnternet),Sayı:19,Kasım 2007.

Şükrü Bilgili,Korkunç Yıllar II,Fikirde Birlik Dergisi(İnternet),Sayı:20,Aralık 2007.

Hikmet Altınkaynak,Edebiyatımızda Yazarlar ve Şairler Sözlüğü,Doğan Kitap,İst.,
2007,s.......?

Yüksel Pazarkaya,Hikmet Altınkaynak ile Yazarlar ve Şairler adlı kitabı üzerine söyleşi,Cumhuriyet Kitap Eki,27.12.2007.(Bu söyleşide Cengiz Dağcı’nın Milli Kütüphane kayıtlarında 1988’de vefat etmiş olduğunu yazıldığı söyleniyor).


2008

Şükrü Bilgili,Korkunç Yıllar III,Fikirde Birlik Dergisi(İnternet),Sayı:21,Ocak 2008.

İsa Kocakaplan,Türk Mayası, www.haberakademi.net ,30.01.2008.

İsa Kocakaplan,O Topraklar Bizimdi, www.vatankirim.net (Alıntı-tarihsiz)

İsa Kocakapalan,Yurdunu Kaybeden Adam, www.vatankirim.net (Alıntı-tarihsiz)

Şükrü Bilgili,Korkunç Yıllar IV,Fikirde Birlik Dergisi(İnternet),Sayı:22,Şubat 2008

Abdulvahap Kara,Doç.Dr.,biyografi ve çalışmaları, www.turkbirlik.gen.tr 26.02.2008.

Mustafa Köker,Kırım Türklerinin Destanını Yazdı,Aksiyon Dergisi,Sayı:482,01.03.2008.

Şükrü Bilgili,Zampira Anay,Fikirde Birlik Dergisi(İnternet),Sayı:23,Mart 2008.

M. Aybike Sinan, Cengiz Dağcı Ve Çocukluğum, www.haberdokuz.com 04.05.2008.
Serap Öztuncer,Türkiye’nin Meseleleri adlı toplantı,(Mehmet NuriYardım bir Cengiz Dağcı Enstitüsü kurulması gerektiğini,Cengiz Dağcı Şiir Ödülü verilmesi gerektiğini söylüyor.) www.sanatalemi.net , www.mehmetnuriparmaksiz.com ,08.11.2008.

Nevzat Özkan,Prof.Dr., Kırım Tatar Türkçesi’nin Yayılma Alanları,Turkish Studies,Volume 3,Fall (Sonbahar) 2008,s.538.

Grazyna Zajac,Cengiz Dağcı – pisarz bez ojczyzny. Czesc 1-3. “Życie Tatarskie”, no. 16, 17, 18 (2008): s. 8-10 (no. 16), s. 7-9 (no. 17), s. 16-18 (no. 18) [Cengiz Dağcı – Vatanını Kaybeden Yazar]

Fatih Giray,Söğüt Kitap Tanıtım Dergisi,(Türk Ocağı Yayını)Sayı:1, www.turkocagi.org.tr

2009

ESKADER Ödülü Cengiz Dağcı’ya Verildi haberi,Avdet Gazetesi,26.01.2009.

Adnan Süyen,İdil P. İzmirli ile Kırım ve Kırım Tatarları Üzerine Söyleşi,Kalgay Dergisi,Sayı:51,Ocak,Şubat,Mart 2009,s.16-20.

İsa Kocakaplan,Cengiz Dağcı Üzerine Söyleşi,Kubbealtı Salonu,04.03.2009.WEB

Cengiz Dağcı,Onlar Da İnsandı,MEB YÜZ TEMEL ESER(SES DOSYASI-ESERDEN BÖLÜMLER,DEĞERLENDİRME,YAZAR HAKKINDA BİLGİ,TEST) LINK:
//yuzeser.meb.gov.tr/detay.asp?ID=7&Kid=5

www.cengizdagci.org hakkında –Zafer Karatay- www.turkbirlik.gen.tr 13.12.2009.

Adile Emirova İle Röportaj, ”Kırım Tatar Dilinin Yeniden Canlanması “İnci Bowman,
www.iccrimea.org , www.cengizdagci.org ,27.03.2007.
KIRIM TATAR EDEBİYATI GÜNÜ-29.11.2008-Milli Kütüphane-Ankara- Katılımcılar:Tuncer Acar,Yard.Doç.Dr. Yakup Deliömeroğlu,Prof.Dr. A.Bican Ercilasun,Doç.,Dr. Hakan Kırımlı,Prof.Dr. Cemal Kurnaz,Yard.Doç.Dr., Zühal Yüksel, 29.11.2008, www.turkbirlik.gen.tr
Nail Aytar,Ne Olacak Bu Dilimiz,İmlamız, www.qha.com.ua ,14.02.2009 (Kırım Tatar Türkçesi’nin yazım ve imla kurallarına dair)