CENGİZ DAĞCI BİBLİYOGRAFYASI-TÜRKİSTAN DERGİSİ-SAYI:7 1989,S.50-54 MUSTAFA ÇETİN

 

 AŞAĞIDA YER VERİLEN BİBLİYOGRAFYA ÇALIŞMASI İLK DEFA DAHA DAR KAPSAMLI OLARAK EMEL DERGİSİ'NİN 150. SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR.

CENGİZ DAĞCI HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA ÇALIŞMASI,MUSTAFA ÇETİN,EMEL DERGİSİ SAYI:150,EYLÜL-EKİM 1985,S.12-21.

 

DR. MUSTAFA ÇETİN